کلینیک شایسته متشرعی درباره پیشرفت مهارت‌ها در فصل خارج از مسابقه (هیات بسکتبال استان تهران)

از سری کلینیک‌های مجازی تهیه شده توسط کمیته آموزش، مربیان و توسعه هیات بسکتبال استان تهران، مبحث پیشرفت مهارت‌ها در فصل خارج از مسابقه از سوی مربی بسکتبال شایسته...

ادامه مطلب...

کلینیک علی توفیق درباره حمله فرم آزاد (هیات بسکتبال استان تهران)

از سری کلینیک‌های مجازی تهیه شده توسط کمیته آموزش، مربیان و توسعه هیات بسکتبال استان تهران، مبحث حمله فرم آزاد از سوی مربی و مدرس بسکتبال علی توفیق برای...

ادامه مطلب...