واژه‌شناسی بسکتبال

واژه شناسی تخصصی بسکتبال

تمامی واژگان و اصطلاحات بسکتبال را در این بخش از سایت در اختیار شما گذاشته‌ایم.

واژه ها از A تا Z

دستهاصطلاح
اطلاعات عمومیAnkle breaker
  
  

بخش بندی