مطالب آموزشی

گپ دفاعی چیست؟
شهریار مقدمی

گپ دفاعی چیست؟

  به طور کلی Defensive gap یا گپ دفاعی اصطلاحاتی است برای اشاره به فضای خالی بین دو مدافع که مهاجمین می‌توانند از

ادامه مطلب »

ویدئوهای آموزشی