ارسال شده توسط: شهریار مقدمی دسته بندی : ویدئو

ارسال سه نوع پاس برای بازیکن Post تحت عنوان Post Entry

 

توضیحات

در این ویدئو سه نوع پاس برای رساندن توپ به بازیکن Post در شرایط Post up توضیح داده شده است.
منبع: Dick’s Sporting Goods / ترجمه: آیه نوری

اشتراک گذاری پست