تمرینات دریبلینگ با دو توپ (FIBA)

 

توضیحات

تمرینات دریبلینگ با دو توپ از مفیدترین و شناخته شده تمرینات کنترل توپ و دریبلینگ در بسکتبال به شمار می‌رود. در این ویدئو ۹ الگوی تمرینی دریبلینگ با دو توپ توسط فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) تهیه و معرفی شده است.

اشتراک گذاری پست