Cornerman

 Cornerman

توضیحات

به بازیکنانی که در پوزیشن Forward بازی می‌کنند به اصطلاح Cornerman گویند.
البته این اصطلاح به این معنا نیست که آن‌ها در منطقه کرنر به طور همیشگی بازی می‌کنند و صرفا یک واژه است که برای اشاره به بازیکنان فوروارد به کار می‌رود.