DNP

DNP

توضیحات

مخفف Did not play و برای اشاره به بازیکنی که در طول بازی به زمین نرفته است و بازی نکرده است به کار می‌رود.
این اصطلاح در Box Score روبروی نام بازیکنی که بازی نکرده است نوشته می‌شود.
برخی فرهنگ‌ها DNP را مخفف Decision not play می‌دانند و برخی دیگر عبارت DNP-CD را که مخفف Did not play – Coach’s Decision است را برای اشاره به این اتفاق مورد استفاده قرار می‌دهند.