Elam Ending

 Elam Ending

توضیحات

نوعی پایان برای بازی بسکتبال که توسط دکتر نیک ایلام اختراع شده است. در این قانون تیم‌ها طبق زمان قانونی بسکتبال با هم بازی و کسب امتیاز می‌کنند. سپس اولین سوتی که توسط داور به نشانه توقف بازی در زمان زیر ۴ دقیقه پایانی زده شود، بازی متوقف می‌شود و ۷ امتیاز به تیمی که جلوتر است اضافه می‌شود و آن امتیاز به عنوان امتیاز هدف مشخص می‌شود. هر تیمی بتواند به امتیاز هدف برسد برنده بازی خواهد شد.
این قانون در حال حاضر در لیگ TBT اجرا می‌شود و در آل‌استار‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با کمی تغییر برای یادبود کوبی برایانت (با اضافه کردن ۲۴ امتیاز به تیم جلوتر) اجرا شد.

تصاویر

ویدئو

بزودی