Flare Cut

 Flare Cut

توضیحات

نوعی برش که در آن بازیکن مهاجم بدون توپ، به طرف مخالف توپ و در فضای خالی حرکت می‌کند (به سمت Weak Side) تا بتواند توپ را دریافت کند. این اتفاق معمولا پس از اسکرینی که توسط هم‌تیمی گذاشته می‌شود رخ می‌دهد تا بازیکن فضای مناسبی را در Weak side و دور از توپ به دست آورد.
نام دیگر این برش Fade Cut است.

تصاویر

ویدئو

بزودی