Carrying The Ball

 Carrying

توضیحات

زمانی که بازیکن مالک توپ، هنگام دریبل زدن دستش را زیر توپ ببرد و برای مدتی توپ در دستش ثابت شود و سپس اقدام به دریبل زدن کند، تخلف حمل توپ یا Carrying رخ می‌دهد.
در برخی فرهنگ‌های واژه‌شناسی بسکتبال از واژه Palming برای اشاره به این تخلف استفاده شده است.

تصاویر

ویدئو