بایدها و نبایدها در Double team

دفاع دابل تیم (Double team) از جمله دفاع‌های تهاجمی در بسکتبال محسوب می‌شود؛ اما نحوه اجرای صحیح آن و اینکه چه زمانی بهتر است از این دفاعِ تهاجمی استفاده...

ادامه مطلب...