Dime

Dime

توضیحات

پاسی که توسط بازیکن مهاجم برای هم‌تیمی خود ارسال شود و بازیکن دریافت‌کننده، مستقیما توپ را در شرایط مشخص تبدیل به امتیاز کند را در اصطلاح Dime گویند.
رایج‌ترین و مرسوم‌ترین اصطلاح برای اشاره به این حرکت از واژه Assist استفاده می‌کنند.
این حرکت اصطلاحاتی دیگر تحت عنوان Dish و Drop a dime نیز دارد.

ویدئو