Elevator Screen

 Elevator Screen

توضیحات

نوعی Screen که در آن دو بازیکن در کنار یکدیگر Screen می‌گذارند و هم‌تیمی آن‌ها از فضای ایجاد شده بین دو بازیکن حرکت می‌کند و رد می‌شود.
ضمن اینکه Elevator Screen با نام‌های Gate Screen و Elevator Door نیز شناخته می‌شود.

تصاویر

ویدئو

بزودی