Chin The Ball

Chin The Ball

توضیحات

روشی برای محافظت از توپ که در آن بازیکن با هر دو دست به صورتی که آرنجش رو به بیرون باز باشد، توپ را زیر چانه خود نگه می‌دارد.
این کار یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای محافظت از توپ است. بازیکنان سنتر پس از ریباند توپ با توجه به داشتن اندام درشت و قد بلند، از این روش برای محافظت از توپ استفاده می‌کنند.

تصاویر