اصطلاحات بخش زمین بسکتبال

تمامی واژگان و اصطلاحات زمین بسکتبال را در این بخش از سایت در اختیار شما گذاشته‌ایم.

اصطلاحات زمین بسکتبال از A تا Z

 

برای ورود به صفحه هر اصطلاح، بر روی نام آن کلیک کنید

دستهاصطلاح
زمین بسکتبالBack Court
زمین بسکتبالBaseline
زمین بسکتبالBlock (Area)