مطالب کاربران

defenc
مطالب کاربران
پارسا حسینی

Chest Run Chest در دفاع چیست؟

اگر جزو مربیان یک تیم جوان هستید ، آموزش صحیح دفاع فردی و استقرار دفاعی بسیار مهم است . نمرکز ما روی این مطلب روی این موضوع است.

ادامه مطلب »