قوانین بسکتبال 3X3

گردآوری: شهریار مقدمی

تفاوت قوانین 3X3 با بسکتبال اورجینال

قانون
3X3
بسکتبال
حلقه
۱
۲
زمین
نصف
کامل
بازیکن فعال
۳
۵
بازیکن ذخیره
۱
۷
توپ
3X3
بسکتبال
زمان
تک ۱۰ دقیقه
۴ کوارتر ۱۰ دقیقه ای
امتیاز هدف
۲۱ امتیاز
ندارد
Shot Clock
۱۲ ثانیه
۲۴ ثانیه
امتیازات
۱ یا ۲ امتیازی
۲ یا ۳ امتیازی
بعد از گل
بدون وقفه
شروع از بیرون

تفاوت قوانین 3X3 با بسکتبال اورجینال

قانون
3X3
بسکتبال
حلقه
۱
۲
زمین
نصف
کامل
بازیکنان
۳+۱
۵+۷
توپ
3X3
بسکتبال
زمان
'10
'4X10
امتیاز هدف
۲۱
ندارد
Shot Clock
"12
"24
امتیازات
۱ یا ۲
۲ یا ۳
بعد از گل
بی وقفه
از بیرون