واژه شناسی تخصصی بسکتبال

تمامی واژگان و اصطلاحات بسکتبال را در این بخش از سایت در اختیار شما گذاشته‌ایم.

تمام اصطلاحات از A تا Z

 

برای ورود به صفحه هر اصطلاح، بر روی نام آن کلیک کنید

دستهاصطلاح
تکنیکی و تاکتیکیAggressive Defense
اطلاعات عمومیAir Ball
تکنیکی و تاکتیکیAir Pass
تکنیکی و تاکتیکیAlley Oop
قوانین بسکتبالAlternating Possession
تکنیکی و تاکتیکیAmoeba Defense
قوانین بسکتبالAnd One
اطلاعات عمومیAdvance Story
اطلاعات عمومیAnkle Breaker
اطلاعات عمومیArrow
شاخص آماریAssist
تکنیکی و تاکتیکیAttacking Closeout
تکنیکی و تاکتیکیAway Screen