Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Man To Man Defense یا همان دفاع یارگیری به دفاعی گویند که طی آن هر بازیکن مدافع موظف است تا از یک بازیکن مهاجم مشخص دفاع کند.

Man To Man Defense در حالت های مختلف قابل اجرا است؛ به صورت Full Court Press (دفاع تمام زمین)، دفاع در Back Court و یا در داخل قوس سه امتیازی!

البته دفاع یارگیری در فلسفه هر تیم و مربی شرایط متفاوت و خاص خود را دارد و بنا به این فلسفه ها، چگونگی دفاع بازیکن چه به صورت انفرادی و چه به صورت تیمی می تواند متفاوت باشد.

ضمن اینکه برخی این نوع دفاع را با اصطلاح Player To Player Defense می شناسند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.