سخنان بزرگان بسکتبال

در این بخش جملات افراد مشهور و موفق بسکتبال که در موقعیت‌های مختلف و براساس تجربه‌هایی که به دست آوردند بیان کردند را بازگو می‌کنیم.

این جملات نکات کلیدی مرتبط با بسکتبال و زندگی شخصی و حرفه‌ای این افراد را در اختیار شما قرار خواهند داد.​

سخنان بزرگان بسکتبال

در این بخش جملات افراد مشهور و موفق بسکتبال که در موقعیت‌های مختلف و براساس تجربه‌هایی که به دست آوردند بیان کردند را بازگو می‌کنیم.

این جملات نکات کلیدی مرتبط با بسکتبال و زندگی شخصی و حرفه‌ای این افراد را در اختیار شما قرار خواهند داد.​

JOHN WOODEN​

فعال بودن را با موفقیت اشتباه نگیرید.

John Wooden

JOHN WOODEN​

فعال بودن را با موفقیت اشتباه نگیرید.

John Wooden

Michael Jordan

در واژه Team‌ (به معنی تیم) هیچ i (به معنی من) وجود ندارد اما در واژه Win (به معنی برد) وجود دارد.

MICHAEL JORDAN

Michael Jordan

در واژه Team‌ (به معنی تیم) هیچ i (به معنی من) وجود ندارد اما در واژه Win (به معنی برد) وجود دارد.

MICHAEL JORDAN

KOBE BRYANT​

اگر از شکست می ترسید، پس احتمالا شکست خواهید خورد.

Kobe Bryant

KOBE BRYANT​

اگر از شکست می ترسید، پس احتمالا شکست خواهید خورد.

Kobe Bryant

Michael Jordan

اگر کسی نمی خواهد کمکت کند، تنهایی انجامش بده.

Michael Jordan

Michael Jordan

اگر کسی نمی خواهد کمکت کند، تنهایی انجامش بده.

Michael Jordan

Ray Allen

برای اینکه یک شوتیست خوب باشید می بایست ثبات داشته باشید؛ به همین دلیل باید همیشه به یک روش مشخص اقدام به شوت کنید.

Ray Allen

Ray Allen

برای اینکه یک شوتیست خوب باشید می بایست ثبات داشته باشید؛ به همین دلیل باید همیشه به یک روش مشخص اقدام به شوت کنید.

Ray Allen

BOB KNIGHT​

من عادت دارم میشه برنامه تمرینی را شب قبل طراحی کنم و تنها چند ساعت قبل از تمرین آن را اصلاح کنم. این کاری است که به نظرم هر مربی باید انجام دهد.

Bob Knight

BOB KNIGHT​

من عادت دارم میشه برنامه تمرینی را شب قبل طراحی کنم و تنها چند ساعت قبل از تمرین آن را اصلاح کنم. این کاری است که به نظرم هر مربی باید انجام دهد.

Bob Knight

Larry Bird

مربیان می توانند به طور مداوم صحبت کنند، صبحت کنند و باز هم صحبت کنند؛ اما اگر همان موضوع را بر روی نوار ضبط کنید و آن را پخش کنید، قطعا حرفایشان موثرتر خواهد بود. حرف های یک مربی باید فراتر از صحبت های مداوم باشد.

Larry Bird

Larry Bird

مربیان می توانند به طور مداوم صحبت کنند، صبحت کنند و باز هم صحبت کنند؛ اما اگر همان موضوع را بر روی نوار ضبط کنید و آن را پخش کنید، قطعا حرفایشان موثرتر خواهد بود. حرف های یک مربی باید فراتر از صحبت های مداوم باشد.

Larry Bird

STEVE ALFORD​

ما سعی می کنیم همیشه بر روی کوچک ترین چیزها تاکید کنیم؛ چون چیزهای کوچک همواره منجر به اتفاق افتادن چیزهای بزرگ می شود.

STEVE ALFORD

STEVE ALFORD​

ما سعی می کنیم همیشه بر روی کوچک ترین چیزها تاکید کنیم؛ چون چیزهای کوچک همواره منجر به اتفاق افتادن چیزهای بزرگ می شود.

STEVE ALFORD

ISIAH THOMAS​

اگر بسکتبالیست خوب بودن تنها چیزی است که به خاطرش به یاد آورده می شوم، یعنی بقیه زندگی ام کار مفید و خوبی انجام نداده ام که به خاطر آن مردم من را به یاد بیاورند.

ISIAH THOMAS

ISIAH THOMAS​

اگر بسکتبالیست خوب بودن تنها چیزی است که به خاطرش به یاد آورده می شوم، یعنی بقیه زندگی ام کار مفید و خوبی انجام نداده ام که به خاطر آن مردم من را به یاد بیاورند.

ISIAH THOMAS

TOM CREAN

هرگز اجازه ندهید "برنامه بازی" جایگزین اصول پایه و ساخت مهارت های بنیادی شود. شما با داشتن "برنامه بازی" می توانید برنده مسابقات مختلف شوید؛ اما با اصول پایه قهرمانی را به دست می آورید.

Tom Crean

TOM CREAN

هرگز اجازه ندهید "برنامه بازی" جایگزین اصول پایه و ساخت مهارت های بنیادی شود. شما با داشتن "برنامه بازی" می توانید برنده مسابقات مختلف شوید؛ اما با اصول پایه قهرمانی را به دست می آورید.

Tom Crean

MAGIC JOHNSON

هرگز نپرسید هم تیمی های شما چه کاری برایتان می توانند انجام دهند؛ بلکه از خودتان بپرسید شما چه کاری برای هم تیمی های خود می توانید انجام دهید.

Magic Johnson

MAGIC JOHNSON

هرگز نپرسید هم تیمی های شما چه کاری برایتان می توانند انجام دهند؛ بلکه از خودتان بپرسید شما چه کاری برای هم تیمی های خود می توانید انجام دهید.

Magic Johnson

JACK RAMSAY

تیم هایی که به صورت تیمی بازی می کنند می توانند برابر تیم هایی که بازیکنان برترشان به طور انفرادی بازی می کنند را شکست دهند.

Jack Ramsay

JACK RAMSAY

تیم هایی که به صورت تیمی بازی می کنند می توانند برابر تیم هایی که بازیکنان برترشان به طور انفرادی بازی می کنند را شکست دهند.

Jack Ramsay

KAREEM ABDUL-JABBAR

شما نمی توانید یک برنده باشید مگر اینکه چگونه باختن را آموخته باشید.

Kareem Abdul-Jabbar

KAREEM ABDUL-JABBAR

شما نمی توانید یک برنده باشید مگر اینکه چگونه باختن را آموخته باشید.

Kareem Abdul-Jabbar

KAREEM ABDUL-JABBAR

مشکلی نیست اگر که اشتباه کنید. به نظرم اینطور یاد می گیریم که هنگام رقابت ما دچار اشتباه می شویم.

Kareem Abdul-Jabbar

KAREEM ABDUL-JABBAR

مشکلی نیست اگر که اشتباه کنید. به نظرم اینطور یاد می گیریم که هنگام رقابت ما دچار اشتباه می شویم.

Kareem Abdul-Jabbar

SHANE BATTIER

من از زمان بازی که بهم داده می شود شکایتی نمی کنم؛ وظیفه من این است آنقدر خوب بازی کنم که مربی نتواند من را روی نیمکت بنشاند.

SHANE BATTIER

SHANE BATTIER

من از زمان بازی که بهم داده می شود شکایتی نمی کنم؛ وظیفه من این است آنقدر خوب بازی کنم که مربی نتواند من را روی نیمکت بنشاند.

SHANE BATTIER

LARRY BROWN​

من حس می کنم همه تیم های بزرگ دو ویژگی مشترک دارند: دفاع و ریباند. بنابراین ما هر روز بر دفاع و ریباند به عنوان مهمترین جنبه بازی برای پیروزی تاکید می کنیم.

Larry Brown

LARRY BROWN​

من حس می کنم همه تیم های بزرگ دو ویژگی مشترک دارند: دفاع و ریباند. بنابراین ما هر روز بر دفاع و ریباند به عنوان مهمترین جنبه بازی برای پیروزی تاکید می کنیم.

Larry Brown

Shaquille O'neal​

بهترین بودن یک عمل منحصر به فرد نیست، بلکه یک عادت است. شما تبدیل به چیزی می شوید که مکررا آن را انجام می دهید.

SHAQUILLE O'NEAL

Shaquille O'neal​

بهترین بودن یک عمل منحصر به فرد نیست، بلکه یک عادت است. شما تبدیل به چیزی می شوید که مکررا آن را انجام می دهید.

SHAQUILLE O'NEAL

Shaquille O'neal​

روزی که دیگر نگران آمار نبودم، روزی بود که شروع به برنده شدن کردم.

SHAQUILLE O'NEAL

Shaquille O'neal​

روزی که دیگر نگران آمار نبودم، روزی بود که شروع به برنده شدن کردم.

SHAQUILLE O'NEAL

TARA VANDERVEER

داشتن یک دفترچه راهنما شما را مجبور می کند تا افکار و ایده های خود را روی کاغذ بیاورید.

Tara VanDerveer

TARA VANDERVEER

داشتن یک دفترچه راهنما شما را مجبور می کند تا افکار و ایده های خود را روی کاغذ بیاورید.

Tara VanDerveer

KEVIN DURANT

گاهی اوقات به لباس بازیم و لوگو NBA که روی آن قرار دارد نگاه می کنم و با خودم می گویم: "فکر نمی کردم اینجا باشم."

Kevin Durant

KEVIN DURANT

گاهی اوقات به لباس بازیم و لوگو NBA که روی آن قرار دارد نگاه می کنم و با خودم می گویم: "فکر نمی کردم اینجا باشم."

Kevin Durant

KEVIN DURANT

فردی که سخت تلاش می کند می تواند فردی که با استعداد است اما تلاش کمی دارد را شکست دهد.

Kevin Durant

KEVIN DURANT

فردی که سخت تلاش می کند می تواند فردی که با استعداد است اما تلاش کمی دارد را شکست دهد.

Kevin Durant

JOHN WOODEN​

1- سر وقت و On time باشید.
2- هرگز از هم تیمی های خود ایراد نگیرید.
3- هرگز فحاشی نکنید.

John Wooden

JOHN WOODEN​

1- سر وقت و On time باشید.
2- هرگز از هم تیمی های خود ایراد نگیرید.
3- هرگز فحاشی نکنید.

John Wooden

MAYA MOORE

هر مرتبه ای که در یک رقابت بازی می کنید این شانس وجود دارد تا بتوانید برنده شوید؛ پس هیچ دلیلی وجود ندارد بدون توجه به آنچه که بازی می کنید از رقابت دست بکشید.

Maya Moore

MAYA MOORE

هر مرتبه ای که در یک رقابت بازی می کنید این شانس وجود دارد تا بتوانید برنده شوید؛ پس هیچ دلیلی وجود ندارد بدون توجه به آنچه که بازی می کنید از رقابت دست بکشید.

Maya Moore

Dean Smith

هنگامی که پنج بازیکن در داخل زمین با یک ضربان قلب بازی می کنند، بسکتبال بازی زیبایی است.

Dean Smith

Dean Smith

هنگامی که پنج بازیکن در داخل زمین با یک ضربان قلب بازی می کنند، بسکتبال بازی زیبایی است.

Dean Smith

Dean Smith

بسکتبال یک بازی تیمی است؛ اما به این معنی نیست که هر پنج بازیکن باید به یک اندازه اقدام (به کسب امتیاز) کنند.

Dean Smith

Dean Smith

بسکتبال یک بازی تیمی است؛ اما به این معنی نیست که هر پنج بازیکن باید به یک اندازه اقدام (به کسب امتیاز) کنند.

Dean Smith

DON MEYER​

بدترین روز مربیگری بهتر از بهترین روزی است که هر کار دیگری انجام دهید.

Don Meyer

DON MEYER​

بدترین روز مربیگری بهتر از بهترین روزی است که هر کار دیگری انجام دهید.

Don Meyer

WILT CHAMBERLAIN

هر چیزی تبدیل به عادت می شود؛ بنابراین مطمئن شوید آنچه انجام می دهید همان کاری است که می خواهید انجام دهید.

Wilt Chamberlain

WILT CHAMBERLAIN

هر چیزی تبدیل به عادت می شود؛ بنابراین مطمئن شوید آنچه انجام می دهید همان کاری است که می خواهید انجام دهید.

Wilt Chamberlain

اگر نمی خواهید تنها وابسته به شوت باشید، به دفاع کردن رو بیاورید! دفاع قادر است شما را در بازی های مشکل برنده مسابقه کند.

Mike Budenholzer

اگر نمی خواهید تنها وابسته به شوت باشید، به دفاع کردن رو بیاورید! دفاع قادر است شما را در بازی های مشکل برنده مسابقه کند.

Mike Budenholzer

BRITTNEY GRINER​

وقتی مردم از اتفاقات آگاهی کامل ندارد، راحت درباره آن ها حرف می زنند.

Brittney Griner

BRITTNEY GRINER​

وقتی مردم از اتفاقات آگاهی کامل ندارد، راحت درباره آن ها حرف می زنند.

Brittney Griner

BOB KNIGHT​

مهمترین جنبه مربیگری بسکتبال، اجرا کردن و شیوه تاثیرگذار در تمرین است.

Bob Knight

BOB KNIGHT​

مهمترین جنبه مربیگری بسکتبال، اجرا کردن و شیوه تاثیرگذار در تمرین است.

Bob Knight

SCOTTIE PIPPEN

گاهی اوقات بزرگترین چالش یک بازیکن کنار آمدن با نقشی است که او در تیم دارد.

Scottie Pippen

SCOTTIE PIPPEN

گاهی اوقات بزرگترین چالش یک بازیکن کنار آمدن با نقشی است که او در تیم دارد.

Scottie Pippen

BECKY HAMMON​

من فکر می کنم یک هنر واقعی در شنیدن وجود دارد. من نیاز دارم بشنوم.

Becky Hammon

BECKY HAMMON​

من فکر می کنم یک هنر واقعی در شنیدن وجود دارد. من نیاز دارم بشنوم.

Becky Hammon

KOBE BRYANT​

هر چیزی که منفی باشد و یک فشار و چالش تلقی شود، فرصتی برای رشد من است.

Kobe Bryant

KOBE BRYANT​

هر چیزی که منفی باشد و یک فشار و چالش تلقی شود، فرصتی برای رشد من است.

Kobe Bryant

PHIL JACKSON

نقطه قوت "تیم" هر یک از اعضا آن به طور جداگانه و نقطه هر "عضو" تیم است.

phil jackson

PHIL JACKSON

نقطه قوت "تیم" هر یک از اعضا آن به طور جداگانه و نقطه هر "عضو" تیم است.

phil jackson

TOM IZZO

ما در نسل جایزه و تشویق هستیم! در رده های پایه به تیم ها و افراد آخر و بازنده هم جایزه دهید؛ این کار باعث تشویق و خوشحال شدن بچه ها و خانواده ها می شود.

Tom Izzo

TOM IZZO

ما در نسل جایزه و تشویق هستیم! در رده های پایه به تیم ها و افراد آخر و بازنده هم جایزه دهید؛ این کار باعث تشویق و خوشحال شدن بچه ها و خانواده ها می شود.

Tom Izzo

TOM IZZO

ما در نسل جایزه و تشویق هستیم! در رده های پایه به تیم ها و افراد آخر و بازنده هم جایزه دهید؛ این کار باعث تشویق و خوشحال شدن بچه ها و خانواده ها می شود.

Tom Izzo

Sue Bird

ممکن است شما شوتی را از دست بدهید؛ این اشکالی ندارد و با خودتان مهربان باشید.

Sue Bird

Sue Bird

ممکن است شما شوتی را از دست بدهید؛ این اشکالی ندارد و با خودتان مهربان باشید.

Sue Bird

KEVIN EASTMAN

Cut کردن بسیار مهم است و ایجاد فضا برای هم تیمی به وسیله Cut سخت ترین نوع آن است. بازیکنان باید بدانند Cut مکردن فقط برای این نیست که به کمک آن مالک توپ شوند.

Kevin Eastman

KEVIN EASTMAN

Cut کردن بسیار مهم است و ایجاد فضا برای هم تیمی به وسیله Cut سخت ترین نوع آن است. بازیکنان باید بدانند Cut مکردن فقط برای این نیست که به کمک آن مالک توپ شوند.

Kevin Eastman

LeBron James

هیچ چیز داده نمی شود بلکه همه چیز به دست می آید.

LeBron James

LeBron James

هیچ چیز داده نمی شود بلکه همه چیز به دست می آید.

LeBron James

Mike Krzyzewski

من همیشه برای هر بازی برنامه دارم؛ اما بسکتبال بازی اصلاحاته و ممکن است برنامه های من براساس اتفاقات بازی دچار تغییر شود. پس باید آماده هر اتفاق و تغییری باشم.

mike krzyzewski

Mike Krzyzewski

من همیشه برای هر بازی برنامه دارم؛ اما بسکتبال بازی اصلاحاته و ممکن است برنامه های من براساس اتفاقات بازی دچار تغییر شود. پس باید آماده هر اتفاق و تغییری باشم.

mike krzyzewski

DIANA TAURASI

مهم نیست چند امتیاز کسب کرده اید؛ اگر برنده بازی شده اید یعنی وظیفه خودتان را انجام داده اید.

Diana Taurasi

DIANA TAURASI

مهم نیست چند امتیاز کسب کرده اید؛ اگر برنده بازی شده اید یعنی وظیفه خودتان را انجام داده اید.

Diana Taurasi

Pete Newell

همواره به یاد داشته باشید در بسکتبال چطور مهم است؛ اما نه به اندازه " چرا "

Pete Newell

Pete Newell

همواره به یاد داشته باشید در بسکتبال چطور مهم است؛ اما نه به اندازه " چرا "

Pete Newell

Michael Jordan

بعضی افراد می خواهند که موفقیت برایشان اتفاق بیفتد، برخی دیگر آرزو می کنند که موفق شوند و بقیه خودشان موفقیت را رقم می زنند.

Michael Jordan

Michael Jordan

بعضی افراد می خواهند که موفقیت برایشان اتفاق بیفتد، برخی دیگر آرزو می کنند که موفق شوند و بقیه خودشان موفقیت را رقم می زنند.

Michael Jordan

Pat Summitt

نگرش یک انتخاب است. روزانه به افکار مثبت فکر و خودتان را باور کنید.

Pat Summitt

Pat Summitt

نگرش یک انتخاب است. روزانه به افکار مثبت فکر و خودتان را باور کنید.

Pat Summitt

Michael Jordan

من در دوران حرفه ای خود در بسکتبال بیش از ۹۰۰ شوت را از دست داده ام و تقریبا در ۳۰۰ بازی شکست خوردم. ۲۶ بار در شرایطی که به من اطمینان کردند تا شوت نهایی تیم را برای برنده شدن (Game-Winning Shot) اقدام کنم، ناموفق بودم. من بارها و بارها در زندگی شکست خوردم و این دلیلی است که موفق هستم.

MICHAEL JORDAN

Michael Jordan

من در دوران حرفه ای خود در بسکتبال بیش از ۹۰۰ شوت را از دست داده ام و تقریبا در ۳۰۰ بازی شکست خوردم. ۲۶ بار در شرایطی که به من اطمینان کردند تا شوت نهایی تیم را برای برنده شدن (Game-Winning Shot) اقدام کنم، ناموفق بودم. من بارها و بارها در زندگی شکست خوردم و این دلیلی است که موفق هستم.

MICHAEL JORDAN