Aggressive Defense

 Aggressive Defense

توضیحات

به دفاعی که درگیرانه و تهاجمی باشد در اصطلاح Aggressive Defense گفته می‌شود.
در دفاع Aggressive بازیکن مدافع با بیشترین فشار ممکن از بازیکن مهاجم دفاع می‌کند.
به طور کلی در این نوع دفاع بازیکن مدافع با بیشترین فشار ممکن تلاش می‌کند تا با تماس بدنی، تلاش برای توپ‌ربایی، جهت دادن به بازیکن به نزدیک خطوط زمین و گیر انداختن در تله، تلاش برای جلوگیری از دریافت توپ و … ابتکار عمل را از مهاجم بگیرد.

تصاویر

ویدئو