Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

به دفاعی که درگیرانه و تهاجمی باشد در اصطلاح Aggressive Defense (دفاع تهاجمی) گفته می‌شود.

در دفاع Aggressive بازیکن مدافع با بیشترین فشار ممکن از بازیکن مهاجم دفاع می‌کند.

به طور کلی در این نوع دفاع، بازیکن مدافع با بیشترین فشار ممکن تلاش می‌کند تا با تماس بدنی، تلاش برای توپ‌ربایی، جهت دادن به بازیکن به نزدیک خطوط زمین و گیر انداختن در تله، تلاش برای جلوگیری از دریافت توپ و … ابتکار عمل را از مهاجم بگیرد و موجب اشتباه کردن و در نهایت از دست دادن توپ از سوی مهاجم با توپ و یا بدون توپ شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.