Air Ball

 Air Ball

توضیحات

شوت ناموفق و از دست رفته‌ای که بدون بلاک شدن به حلقه یا تخته برخورد نکند.
از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون در بسکتبال مرسوم شده است تا هواداران برای تخریب روحیه و تحقیر بازیکن حریف هنگام رخ دادن آن از این واژه با آوای کشیده (AAAAAAAIR BAAAAAAAL) استفاده کنند. این روش ابتدا در مسابقات کالج رایج بود اما امروزه توسط تمامی هواداران بسکتبال در سالن‌ها اجرا می‌شود.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.