Air Pass

 Air Pass

توضیحات

پاسی که به صورت هوایی و معمولا با قوس نسبتا زیاد برای بازیکنان Post ارسال می‌شود را Air pass گویند. معمولا این پاس از سوی بازیکنان پیرامونی برای بازیکن Post که قصد دارد در فضای به وجود آمده توپ را دریافت کند ارسال می‌شود. این نوع پاس جزو Post Entry  است.
البته تعریف دیگری هم برای اصطلاح Air pass وجود دارد؛ به طور کلی به هر پاسی که بدون برخورد به زمین فاصله بین پاس‌دهنده و دریافت‌کننده را طی کند Air pass گویند.

ویدئو