Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

به طور کلی دو نوع تعریف برای Air Pass در بسکتبال وجود دارد:

– متداول ترین کاربرد آن برای اشاره به پاسی است که به صورت هوایی و معمولا با قوس نسبتا زیاد برای بازیکنان Post ارسال می‌شود. معمولا این پاس از سوی بازیکنان پیرامونی برای بازیکن Post که قصد دارد در فضای به وجود آمده توپ را دریافت کند ارسال می‌شود. ضمن اینکه این نوع پاس جزو Post Entry است.

– کاربرد دیگر استفاده از اصطلاح Air pass برای پاس‌هایی است که بدون برخورد توپ با زمین، فاصله بین پاس دهنده و دریافت کننده پاس را طی کند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.