Alternating Possession

 Alternating Possession

توضیحات

مالکیتی که به صورت تناوبی در اختیار تیم‌ها گذاشته می‌شود را Alternating Possession یا مالکیت تناوبی گویند.
هنگامی که بازی بسکتبال به وسیله Jump ball آغاز می‌شود، فلش مالکیت تناوبی یا همان Arrow که روی میز داوری قرار دارد، در جهت خلاف تیم مالک اول روشن خواهد شد. زمانی که شرایط جامپ بال (در قوانین فیبا) پیش بیاید، تیمی مالک توپ خواهد بود که Arrow به جهت بازی آن‌ها (رو به حلقه حریف) اشاره کند.
ضمنا در آغاز هر کوارتر تیمی مالک توپ خواهد بود که Arrow حهت بازی آن‌ها را نشان دهد و به محض آغاز کوارتر فلش Arrow تغییر می‌کند.

ویدئو