Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

پاسی که توسط بازیکن مهاجم برای هم‌تیمی خود ارسال شود و بازیکن دریافت‌کننده، توپ را در شرایطی مشخص تبدیل به امتیاز کند در اصطلاح Assist یا همان پاس منجر به گل نامیده می‌شود.

برخی از شرایط مشخص ثبت Assist:

  • هر پاسی که بیرون منطقه رنگی داده شود و بازیکن بدون دریبل بلافاصله گل بزند.
  • هر پاسی که داخل منطقه رنگی داده شود و بازیکن دریافت کننده آن را تبدیل به امتیاز کند.

این موارد بخشی از شرایط ثبت Assist بود و برای به ثبت رساندن این شاخص آماری قوانین مختلف و متفاوتی وجود دارد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.