Away Screen

 Away Screen

توضیحات

سکرین یا همان پیکی که به بازیکن بدون توپ در منطقه Help side و به دور از توپ داده شود.
رایج‌ترین حالت این Screen در شرایطی رخ می‌دهد که بازیکن مهاجم پس از پاس دادن توپ به هم‌تیمی خود، به سمت مخالف پاس حرکت کند و به بازیکن حاضر در منطقه Weak side سکرین دهد.
این سکرین با عنوان Screen Away هم شناخته می‌شود.

تصاویر

ویدئو