Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

اسکرینی که پشت سر بازیکن و در نقطه کور مدافع گذاشته شود را Back Screen یا Blind Screen گویند.

این اسکرین بیشتر به شکل Away Screen استفاده و برای بازیکن بدون توپ گذاشته می‌شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.