Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

اصطلاحا به بازیکنی که اکثر اوقات از دادن پاس به هم تیمی هایش خود داری می کند Ball Hog گویند. در زبان فارسی به این نوع از بازیکنان در زبان عامیانه تک رو یا خوره گویند.

این بازیکن بیشتر در شرایطی به عنوان یک خوره (Ball Hog) به چشم می آید که به جای پاس دادن، اقدام به شوت آن هم در شرایط سخت و دشوار می کند که این نوع شوت ها از نوع Bad Shot Selection (انتخاب شود بد) بشمار می روند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.