Ball Movement

Ball Movement

توضیحات

هنگامی که توپ در زمین حمله به صورت منظم و برای ایجاد فضای مناسب جهت کسب امتیاز به گردش در بیاید و با پاس‌های متعدد همراه باشد، Ball Movement گویند.
این گردش توپ نه تنها موجب عملکرد بهتر تیم مهاجم و سردرگمی دفاع می‌شود، بلکه از شاخصه‌های بازی زیبا و تیمی در بسکتبال محسوب می‌شود.
نام دیگر آن Ball Reversal است.

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.