Beat Reporter

Beat Reporter

توضیحات

به خبرنگار تخصصی که به طور روزمره، اخبار یک تیم خاص یا یک رشته ورزشی مثل بسکتبال را پوشش می‌دهد Beat Reporter گویند.
شمس و ووج در NBA و فرشته سیفی‌ناجی، آیدین مقیمی و سجاد بیات در بسکتبال ایران نمونه‌هایی از این افراد هستند.
با تشکر از سرکار خانم فرشته سیفی‌ناجی برای معرفی این اصطلاح