Behind The Back

Behind The Back

توضیحات

نوعی دریبل در بسکتبال است که در آن بازیکن با یک دست از پشت بدن و به مقصد جلوی پای دست مخالف دریبل زننده اقدام به دریبل می‌کند. این نوع دریبل Behind The Back نام دارد.
این دریبل با دریبل Hip To Hip متفاوت است اما بسیاری از افرد این دو را به یک نام صدا می‌زنند. در دریبل Hip To Hip بازیکن مانند دریبل Crossover توپ را برای منتقل کردن از یک دست به دست دیگر یک بار به زمین می‌زند اما برخلاف Crossover این کار به جای جلوی بدن، از پشت بدن اتفاق می‌افتد و بازیکن از پشت بدن با یک بار زدن توپ به زمین و میان فاصله پاهای خود، توپ را از دستی به دست دیگر منتقل می‌کند. این در حالیست که در Behind The Back دریبل بدون اینکه در بین راه به زمین برخورد کند از سمتی به سمت دیگر با هدایت یک دست منتقل می‌شود.
لازم به ذکر است که دریبل Behind The Back در هنگام حرکت و سرعت داشتن بازیکن قابل اجرا است و هدف از اجرای آن عبور از سد مدافع روبرو است.

تصاویر

ویدئو