Bench Warmer

Bench Warmer

توضیحات

بازیکنی که در ترکیب تیم حضور داشته باشد اما در طول یک فصل، بیشتر بازی‌ها و حتی شاید تمامی رقابت‌ها را نیمکت‌نشین باشد و بازی نکند. در زبان فارسی به اینجور افراد نیمکت‌گرم‌کن گویند.
علت استفاده از واژه Bench Warmer یا همان نیمکت‌گرم‌کن برای این شرایط به این دلیل است که بازیکن مدت زیادی را بر روی نیمکت می‌نشیند و در این زمان با گرمای بدن خود، نیمکت را هم گرم می‌کند. این اصطلاح به شکلی یک طعنه به حضور طولانی مدت بازیکن بر روی نیمکن است.