Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

نوعی دریبل که در آن بازیکن دریبل زننده توپ را با یک بار زمین زدن از بین پاها از دستی به دستی دیگر منتقل می کند.

در دریبل از بین پاها (Between The Legs) معمولا یک پا جلو و پای دیگر عقب قرار می گیرد و بازیکن در فضای ایجاد شده بین پاها با یک بار زدن توپ به زمین، دست دریبل زننده خود را عوض می کند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.