Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

نوعی صفت است که برای بازیکنانی استفاده می‌شود که از نظر فیزیکی و اندامی از سایر بازیکنان تیم بزرگتر و بلندتر هـستند. این بازیکنان معمولا در زیر حلقه می‌جنگند و بـه طور معمول در پست‌های Center و Power Forward بازی می کنند.

در برخی فرهنگ‌های واژه‌شناسی، برای بسکتبال بانوان از اصطلاح Big Woman اسـتفاده شده و در بـرخی دیگر بـرای اشاره به هر دو جنسیت از واژه Big man استفاده شده است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.