Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

پاسی که در آن بازیکن مالک توپ بدون دیدن مقصد پاس و با دیدن جایی دیگر، پاس خود را ارسال کند Blind Pass گویند.

هدف از ارسال این نوع پاس، فریب دادن مدافعین است تا به واسطه مسیر بدن و نگاه بازیکن مالک توپ گمراه شود و پاس به مسیر دیگری ارسال گردد.

نام دیگر این پاس با توجه به اینکه بازیکن مالک توپ به هم تیمی که قرار است به او پاس دهد نگاه نمی‌کند، No Look Pass است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.