Blind Pass

Blind Pass

توضیحات

پاسی که در آن بازیکن پاس‌دهنده بدون دیدن مقصد پاس، اقدام به ارسال پاس کند را Blind Pass گویند.
هدف از ارسال این نوع پاس، فریب دادن مدافعین است.
نام دیگر این پاس با توجه به اینکه بازیکن پاس دهنده به هم‌تیمی خود که قصد ارسال پاس به او را دارد نگاه نمی‌کند، No Look Pass است.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.