Block Shot

Block Shot

توضیحات

زمانی که دست بازیکن مدافع به طور واضح و مشخص با توپی که توسط بازیکن مهاجم شوت شده است، برخورد داشته باشد (نگه داشتن یا ضربه زدن) Block Shot رخ می‌دهد.
توجه داشته باشید که در آمار، اگر توپ بازیکنی که قصد اقدام دارد را در زمانی که توپ زیر خط سینه بازیکن است بزنید، بلاک محسوب نمی‌شود.
در بسکتبال آمریکا علاوه بر استفاده از اصطلاح Block shot از اصطلاح Rejection هم برای اشاره به آن استفاده می‌کنند.

تصاویر

ویدئو