Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

قانون Bonus قانونی است که طبق آن، محدودیت خطای تیمی یک تیم به پایان برسد و به تیم مقابل در ازای هر خطا دفاعی (بدون اینکه خطا روی شوت رخ بدهد) پرتاب آزاد جایزه داده شود.

نام دیگر این قانون Penalty Situation است و در قوانین فیبا از خطای چهارم به بعد هر کوارتر (خطای پنجم، ششم و …) دو پرتاب آزاد به ازای هر خطای دفاعی به تیم مهاجم جایزه داده می‌شود؛ چه خطا بر روی پرتاب باشد و چه نباشد!

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.