Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

پاسی که پس از یک بار برخورد با زمین به مقصد برسد را Bounce Pass یا پاس زمینی گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.