Box And One Defense

Box And One

توضیحات

نوعی دفاع در بسکتبال که ترکیبی از دفاع یارگیری (Man to man) و ‌دفاع جاگیری (Zone) است. در این دفاع یک مدافع موظف به دفاع یارگیری از بازیکن مشخص و تعیین شده حریف خواهد بود و چهار مدافع دیگر به صورت جاگیری (Zone) از منطقه خود دفاع خواهند کرد.
معمولا این دفاع را علیه تیمی استفاده می‌کنند که یک بازیکن شاخص دارد و مدافعی را موظف به دفاع یارگیری از او می‌کنند و این مدافع بدون توجه به قرارگیری و نوع دفاع چهار بازیکن دیگر که به صورت Zone هستند، از یار خود دفاع می‌کند.

تصاویر

ویدئو