Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

گامی که مدافع در مسیر حرکت مهاجم Cutter برمی دارد و تلاش می کند تا در حرکت او وقفه ایجاد کند. به این مهارت دفاعی Bump The Cutter گویند.

در Bump کردن علاوه بر قرار گرفتن در مسیر بازیکن مهاجم، یک برخورد فیزیکی و بدنی قانونی که تنها در حد وقفه ایجاد کردن در حرکت مهاجم باشد رخ می‌دهد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.