Catch And Shoot

Catch And Shoot

توضیحات

اقدام به شوتی که بلافاصله بعد از دریافت توپ و بدون دریبل یا مکث همراه باشد را در اصطلاح Catch and shoot گویند.

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.