Center Circle

 Center Circle

توضیحات

دایره میانی وسط زمین بسکتبال را Center Circle گویند.
مسابقه بسکتبال به وسیله Jump Ball بین نمایندگان هر تیم از این منطقه آغاز می‌شود.
قطر این دایره ۱۲ فوت معادل ۳ متر و ۶۵ سانتی‌متر است.

تصاویر