Center

Center

توضیحات

موقعیت (Position) شماره ۵ در بسکتبال را سِنتر گویند. این بازیکن جزو بازیکنان Post محسوب می‌شود.
به‌طور معمول بازیکن سنتر بلند قدترین بازیکن تیم است و کسب امتیاز، ریباند و دفاع در نزدیکی حلقه از مهمترین وظایف او شناخته می‌شود.
اما با این حال، یک سنتر می‌تواند کارهایی فراتر از نکات بالا را انجام دهد و صرفا فعالیتش به این موارد محدود نمی‌شود. بخصوص که با پیشرفت بسکتبال شاهد این هستیم که بازیکن سنتر در پرتاب‌های سه امتیازی هم درصد رو به رشدی دارند.

تصاویر