Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

موقعیت (Position) شماره ۵ در بسکتبال را سِنتر (Center) گویند. ضمن اینکه این بازیکن جزو بازیکنان Post محسوب می شود.

به طور معمول بازیکن سنتر بلند قدترین بازیکن تیم است و کسب امتیاز، ریباند و دفاع در نزدیکی حلقه از مهمترین وظایف او شناخته می شود.

اما با این حال، یک سنتر می تواند کارهایی فراتر از نکات بالا را انجام دهد و صرفا فعالیتش به این موارد محدود نشود. به عبارتی دیگر در بسکتبال روز دنیا، بازیکنان بیش از آنکه یک Center باشند، یک بازیکن Post هستند با توانایی مهارت‌هایی مانند بازی پیرامونی و حتی بعضا پرتاب های سه امتیازی و امروزه کمتر کسی به عنوان Center خالص بازی می کند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.