Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

به خط پرتاب آزاد که یکی از خطوط تشکیل دهنده منطقه رنگی است، اصطلاحا Charity Stripe گویند.

علت این نام گذاری به این دلیل است که در فلسفه برخی از مربیان، تیم ها و بازیکنان به واسطه پرتاب آزاد می توانند امتیازات آسانی به دست آورند و این نوع امتیازآوری مانند کسب کمک های خیریه است. به همین دلیل امتیازات کسب شده از پرتاب آزاد را به امتیازات خیریه یا همان Charity Points می شناسند و از همین رو به خط پرتاب آزاد در ترجمه تحت الفظی، خط خیریه یا همان Charity Stripe گفته می شود.

این خط در واژه شناسی فارسی بسکتبال با نام خط پرتاب آزاد و در فرهنگ واژه شناسی بین المللی و انگلیسی بسکتبال با عنوان Free Throw Line شناخته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.