Clipboard

Clipboard

توضیحات

وسیله‌ای که یک زمین کوچک شده است تا افراد (اغلب مربیان) بتوانند توسط آن توضیحاتی که نیاز به نشان دادن زمین دارند را ارائه دهند.
جنس Clipboard به شکلی است که افراد بتوانند به وسیله ماژیک White Board روی آن بنویسند و سپس برای استفاده مجدد، پاک نمایند. برخی دیگر از کلیپ‌بوردها آهن‌ربایی است و به وسیله آهن‌رباهایی که شبیه‌ساز بازیکن هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این وسیله تنها برای ورزش بسکتبال نیست و در اکثر رشته‌های تیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ضمن اینکه نام دیگر این وسیله با توجه به اینکه بیشتر مورد استفاده مربیان است، Coaching Board نام دارد.

تصاویر