Control Dribble

 Control Dribble

توضیحات

نوعی دریبل که برای کنترل و محافظت از توپ در برابر مدافع استفاده می‌شود. این دریبل Control Dribble یا دریبل کنترلی نام دارد.
معمولا این دریبل در شرایطی که مدافع به مهاجم نزدیک است استفاده می‌شود و مهاجم سعی می‌کند تا با دریبل زیر زانو و به دور از دستان مدافع، از توپ محافظت کند.

تصاویر

ویدئو