Crab Defense

 Crab Defense

توضیحات

نوعی حالت بدنی در دفاع که طی آن بازیکن مدافع برای رسیدن به تعادل بیشتر تا حد امکان زانوهایش را خم می‌کند و اصطلاحا روی پاهای خود می‌نشیند و دستانش باز و رو به جلو است.
از آن‌جایی که این حالت بدنی در دفاع مانند وضعیت بدنی خرچنگ است Crab Defense نامیده می‌شود. علاوه بر این به دلیل شباهت این حالت به یک کابوی هفت‌تیرکش Cowboy Defense هم نام دارد.
این نوع حالت دفاعی به مدافع اجازه می‌دهد تا حد امکان مرکز ثقل خودش را به زمین نزدیک کند و تعادل بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه با باز کردن پاهای خود تا حد امکان، فضای حرکتی مهاجم روبروی خود را محدود می‌کند و به کمک دستان شعاع دید بازیکن را کاهش می‌دهد. در شرایطی که بازیکن مالک توپ است، باز کردن دستان مدافع برای جلوگیری از آسان پاس دادن مهاجم کاربرد دارد.

تصاویر