Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

اسکرینی که در آن مهاجم بدون توپ از سمتی به سمت دیگر (مثلا از Ball Side به Help Side) و در امتداد Baseline (که خلاف جهت جریان بازی است) حرکت می کند و به هم‌تیمی خود اسکرین می دهد. به چنین اسکرینی Cross Screen گویند.

معمولا این اسکرین در Low Post رخ می دهد و هدف از آن، ایجاد فضای خالی و مناسب برای بازیکن اسکرین گیرنده در شرایط آزاد آن هم در نزدیکی حلقه است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.