Cutter Area

 Cutter Area

توضیحات

منطقه‌ای در زمین بسکتبال که بین Wing و Point قرار دارد و Cutter نامیده می‌شود.

تصاویر