Defensive Stance

 Defensive Stance

توضیحات

حالتی که یک بازیکن مدافع برای داشتن عملکرد بهتر در دفاع می‌بایست رعایت کند را حالت دفاعی را Defensive Stance گویند.
هدف از Defensive Stance حفظ تعادل و بالا بردن توان انفجاری مدافع در مقابل مهاجم است.
حالت دفاعی یا همان Defensive Stance هم در برابر بازیکن مالک توپ و هم در برابر بازیکن بدون توپ قابل اجراست.
نشستن بر روی پاها، پایین آوردن مرکز ثقل بدن و باز کردن دستان از نکاتی است که در حالت دفاعی انجام می‌شود.

 

تصاویر

ویدئو